[Sisällysluettelo]

Windowsin ympäristömuuttujia

Windowsin ympäristömuuttujat ovat merkkijonoja, jotka sisältävät erilaista muuttuvaa tietoa esim. erilaisista poluista johonkin tiettyyn kansioon. Esimerkiksi %TEMP% osoittaa kansioon jonne väliaikaiset tiedostot tallennetaan. Tämä on yleensä joko C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Local\Temp (7/Vista) ja C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Local Settings\Temp (XP), ja edellisten lisäksi temp-kansio voi sijaita vaikkapa ihan toisaalla, kuten allekirjoittaneella Z:\Temp.

Miten siis osoittaa esim. ohjeissa kerralla oikeaan paikkaan, kun kohde voi sijaita eri paikassa kuin neuvojalla? Käyttämällä muuttujia.

Jos nyt kokeilet ja syötät Resurssienhallinnassa osoitekenttään %temp% ja painat Enter, siirryt oman järjestelmäsi Temp-kansioon. Samalla tavalla käy kaikille riippumatta siitä missä heidän kansionsa sijaitsee. Alkaako valjeta?

Alla vielä selvyyden vuoksi animoitu esimerkki miten %USERPROFILE% -muuttuja osoittaa käyttäjän kotihakemistoon.

Voit avata oikean kansion vaikka hakukentän kautta.

Joitain Windowsissa käytössä olevia muuttujia

Muuttuja Esimerkiksi Tarkoitus
%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData
(XP: C:\Documents and Settings\All Users)
Kaikkien käyttäjien asetukset yms.
%APPDATA% C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Roaming
(XP: C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Application Data)
Ohjelmistojen käyttäjäkohtaisia tiedostoja. *
Toimialueella käyttäjän käytössä, tietokoneesta riippumatta.
%CMDCMDLINE% "C:\Windows\System32\cmd.exe" Paikallinen komento komentotulkin avaamiseksi
%COMPUTERNAME% tietokoneen nimi Tietokoneen nimi
%COMSPEC% C:\Windows\system32\cmd.exe Järjestelmän komento komentotulkin avaamiseksi
%HOMEDRIVE% C: Asema jossa käyttäjän kotihakemisto
%HOMEPATH% \Users\käyttäjänimi
(XP: \Documents and Settings\käyttäjänimi)
Käyttäjän kotikansion sijainti
%LOCALAPPDATA% C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Local Ohjelmistojen käyttäjäkohtaisia tiedostoja. *
Konekohtaisia asetuksia, eivät seuraa toimialueella toisiin koneisiin.
%OS% Windows_NT Käyttöjärjestelmän nimi
%PATH% C:\Windows\System32\;C:\Windows\;C:\Windows\System32\Wbem Asetut etsintäpolut
%PATHEXT% .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.MSC Tiedostotyypit joita etsitään %path% hakemistoista
%PROCESSOR_ARCHITECTURE% AMD64 Suorittimen sirun arkkitehtuuri
%PROCESSOR_IDENTIFIER% AMD64 Family 15 Model 107 Stepping 1, AuthenticAMD Kuvaus prosessorista
%PROGRAMFILES% C:\Program Files Program files - kansion sijainti
%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (x86) Program Files (x86) - kansion sijainti 64-bittisessä järjestelmässä
%PROMPT% $P$G Määrittää komentokehotteen sisällön
%PUBLIC% C:\Users\Public Käyttäjät/julkinen kotihakemisto
%RANDOM% 19066 Numero väliltä 0-32767
%SYSTEMDRIVE% C: Asema joka sisältää Windowsin juurihakemiston
%SYSTEMROOT% C:\WINDOWS Windowsin juurikansio
%TEMP% C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Local\Temp
(XP: C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Local Settings\Temp)
Kansio jonne väliaikaistiedostot voidaan tallentaa
%TMP% C:\Users\käyttäjänimi\AppData\Local\Temp
(XP: C:\Documents and Settings\käyttäjänimi\Local Settings\Temp)
Kansio jonne väliaikaistiedostot voidaan tallentaa
%USERDOMAIN% toimialue Toimialue jonne kirjauduttu
%USERNAME% käyttäjänimi Käyttäjänimi
%USERPROFILE% C:\Users\käyttäjänimi
(XP: C:\Documents and Settings\käyttäjänimi)
Polku käyttäjän kotihakemistoon
%WINDIR% C:\Windows Kansio jonne Windows on asennettu

* About User Profiles

Lisää tietoa:
Recognized Environment Variables
Environment variable - Examples from Microsoft Windows - Wikipedia

28.11.2007
(Yama)Neko
Security Check