Visual Subst - help­po­a vir­tu­aa­li­a­se­man kä­sit­te­ly­ä

Windowsin Subst -komennolla voi asettaa polun vastaamaan jotain levyasematunnusta. Tästä on etua jos polku on esim. pitkä, tai muuten ei huvita kirjoitella sitä. Windowsin omassa komennossa on se huono puoli, että se on muistettava antaa tilille kirjautuessa aina uudelleen (asia on tosin ohitettavissa muokkaamalla rekisteriä).

Visual Subst on ilmainen pieni ohjelma, jolla voi tehdä saman kuin Subst -komennollakin, mutta sen lisäksi että siinä on helppo käyttöliittymä, se asettaa myös tarvittaessa levyasematunnuksen pysyvästi.

Vistual Subst on kuin GUI Subst -komennolle.