Tekstityksen upottaminen videoon

Taustaa sille, miksi uusi ohje

Olen aikaisemminkin kirjoittanut samasta aiheesta, eli SRT-tekstityksen upottamisesta videoon, eli ns. tekstityksen polttamisesta kuvaan pysyvästi kiinni, esimerkiksi tässä Uuden Yle Arenan videot talteen upotetuin tekstityksin -ohjeessa.

Kirjoitan nyt uuden ohjeen, koska vastaan on tullut niin paljon parempia ohjelmistoja sen jälkeen kun edelliset ohjeet ovat kirjoitettu.

Monella on ollut ongelmia ja ylimääräistä vaivaa siitä, että YLE Areenan SRT-tekstit ovat UTF-8 muodossa ja lopputuloksessa ns. ääkköset ovat olleet pielessä.

Näihin ongelmiin ja toimenpiteiden monimutkaisuuteen tarjoavat nämä tässä esiteltävät kaksi erillistä ohjetta aikaisempia ohjeita helpomman tavan upottaa tekstit mukaan siten, että ns. ääkköset ja muut merkit näkyvät lopputuloksessa oikein.

 

Vaihtoehtoja: MkvmergeGUI & MKV, VidCoder & MP4/MKV tai XMedia Recode & MP4

Tässä ohjeessa upotetaan tekstit kiinni videokuvaan jollain kolmesta esitellystä ohjelmasta. Älä siis säikähdä, sinä et tarvitse kaikkia näitä ohjelmia, vaan valitset niistä yhden itselle parhaiten sopivan.

Ensin esitellään erittäin nopea ja helppo mkvmergeGUI jolla tehdään MKV -video. MKV-video on hyvä valinta kun tiedät että se toimii siinä laitteessa/ohjelmalla jolla aiot sitä katsella. Asia kannattaa aina testata.

Mutta MKV-video ei aina toimi kaikkialla tekstin upottamisen tai äänten suhteen, sillä esim. Chromecastissa voi käydä niin ettei tekstitys näy, tai Android-laitteessa kuva menee pikavauhtia jne (näin kävi allekirjoittaneelle mkvmergeGUI:lla luotujen MKV-videoiden kanssa). Nämä ongelmat voivat riippua toisto-ohjelmastakin. Niinpä tämä ohje sisältää myös perinteisempiä ohjeita upotetuin tekstein muunnoksen MP4 -videoksi. Näin teemme joko VidCoder tai XMedia Recode -ohjemilla. VidCoderilla luodut MKV-videot tosin tuntuvat toimivan paljon mkvmergeGUI -ohjelmalla luotuja varmemmin.

Kannattaa tietenkin kokeilla ensin mkvmergeGUI ohjelmaa ja MKV-muotoa, koska se on todella nopea ja helppo tapa upottaa tekstitys videoon. Jos sitten kyseinen MKV-video ei toistu oikein siellä missä aiot sitä katsoa, tee muunnos MP4-muotoon. Tai sitten kokeilla tehdä MKV-muunnos VidCoderilla.

 

Tarjolla olevat ohjeet

 

MKV-video mkvmergeGUI ohjelmalla

Tässä ohjeessa luodaan Yle Areenasta ladatusta FLV-videosta ja SRT-tekstityksestä MKV-video, joka sisältää sekä videon että tekstityksen. Ohjelmana käytetään mkvmergeGUI -ohjelmaa, joka tulee MKVToolnix -työkalupaketin mukana.

HUOM! VidCoderil­la luo­dut MKV-videot tun­tu­vat toi­mi­van pa­rem­min eri ym­pä­ris­töis­sä kuin mkvmergeGUI:lla luo­dut. Olen sil­ti jät­tä­nyt MKV-videon luon­nin esi­mer­kin mkvmergeGUI -oh­jel­mal­le, kos­ka se on perin help­po­käyt­töi­nen ja no­pea. Voit kui­ten­kin kokeil­la luo­da MKV-vi­deoi­ta myös VidCoderil­la.

Esivalmistelut

Lataa ja asenna MKVToolnix -ohjelmisto ja käynnistä sitten mukana tullut mkvmergeGUI.

 1. Lisää Input-välilehdellä Input files: -listaan tarvittavat tiedostot (1.) vetämällä ja pudottamalla, tai valitsemalla add -painike.

  Valitse Tracks, chapters and tags: -listasta tekstitystiedosto (SubRip/SRT) (2.).

  Valitse Format specific options -välilehti esiin (3.) ja varmista että Charset -pudotusvalikossa on UTF-8 (tai se koodaus mitä tekstityksesi käyttääkin) koska esimerkkimme tekstitys, YLEn tekstitys kun on, on siinä muodossa. (4.)

  Aloittaaksesi muunnoksen MKV-videoksi, valitse Start muxing -painike. (5.)
 2. Videon muuntaminen ei kauaa kestä!
 3. Kuten näet, ääkköset näkyvät videossa oikein.

[Takaisin valikkoon]

 

MP4-video VidCoder ohjelmalla

Tässä ohjeessa luodaan Yle Areenasta ladatusta FLV-videosta ja SRT-tekstityksesta MP-video joka sisältää sekä videon että tekstityksen. Ohjelmana käytetään VidCoder -ohjelmaa.

HUOM! VidCoderilla luodut MKV-videot tun­tu­vat toi­mi­van pa­rem­min eri ym­pä­ris­töis­sä kuin mkvmergeGUI:lla luodut. MKV-vi­deoi­den teks­ti­tyk­set näyt­tä­vät toi­mi­van sel­lai­sis­sa­kin olo­suh­teis­sa mis­sä mkvmergeGUI:lla luo­dut ei­vät (Chromecast, tie­tyil­lä soit­ti­mil­la Androidil­la). Jo­ten voit ko­keil­la myös MKV-vaih­to­eh­toa VidCoderil­la, vaik­ka täs­sä esi­mer­kis­sä MP4-videon teem­me­kin.

VidCoderilla voi käsitellä myös DVD/Blu-ray -levyjä kunhan niissä ei ole kopiosuojausta (jotka taas saa pois sopivilla ohjelmilla).

Esivalmistelut

Lataa ja asenna VidCoder -ohjelmisto ja käynnistä se.
Huomaa että tarjolla on myös portable-versio jota ei tarvitse asentaa.

 1. Lisää muunnettava video valitsemalla Video file... -painike tai tuo se vetämällä ja pudottamalla video VidCoder ikkunaan.
 2. Tuodaksesi SRT-tekstityksen sisältävän tiedoston ohjelmaan, valitse Subtitles -kohdasta Edit -painike.
 3. Valitse Import .srt File... -painike ja valitse SRT-tiedosto joka sisältää tekstityksen.
 4. Valitse Burn In -valinta (1.) ja Language -pudotusvalikosta Finnish (Suomi) (2.) ja koska esimerkkimme tekstitys on UTF-8 muodossa, valitse Char Code -pudotusvalikosta UTF-8 (3.). Valitse lopuksi OK -painike.
 5. Seuraavaksi kerrotaan minne syntyvä MP4-video tallennetaan, valitse Select output path... -painike ja valitse sopiva kansio.
 6. Seuraavaksi tarkistetaan hieman asetuksia, valitse Settings -painike.
 7. Valitse Container -pudotusvalikosta MPEG-4 (avformat) (1.)*, Video Codec -pu­do­tus­va­li­kos­ta H.264 (2.), Quality kohdasta kerro Avg Bitrate (kbps) kenttään haluamasi arvo, tässä esimerkissä 900 (3.). Lopuksi sulje ikkuna (4.).

  * Tässä (1.) -kohdassa voit valita myös Matroska (avformat), jos haluatkin luoda MKV-videon MP4-videon sijaan. Muuten voit jättää asetukset kuten ohjeessa muutenkin on kerrottu.
 8. Aloittaaksesi muunnoksen, valitse Encode -painike.
 9. Muunnos kestää kauemmin kuin MKV-videoksi muuntaminen, mutta kyseessä onkin oikea muunnos joka toimii lähes varmasti missä vain.

  Kuten näet, ääkköset toimivat oikein.

[Takaisin valikkoon]

 

MP4-video XMedia Recodella

Tässä ohjeessa luodaan Yle Areenasta ladatusta FLV-videosta ja SRT-tekstityksesta MP-video joka sisältää sekä videon että tekstityksen. Ohjelmana käytetään XMedia Recode -ohjelmaa.

HUOM! XMedia Recodella voi käsitellä myös DVD/Blu-ray -levyjä kunhan niissä ei ole kopiosuojausta (jotka taas saa pois sopivilla ohjelmilla).

Esivalmistelut

Lataa ja asenna XMedia Recode ja käynnistä se. On hyvä muistaa yksi muistisääntö: tee kaikki muut toimet ennen kuin teet tekstitykseen liittyviä toimia.

 1. Lisää muunnettava video joko vetämällä ja pudottamalla, tai valitsemalla Open file -painike.
 2. Tärkeää: tee kaikki muut tekstitykseen liittymättömät valinnat ennen tekstitykseen liittyviä toimia. XMedia Recodessa on bugi, että se tuppaa unohtamaan tekstitykseen tehdyt valinnat jos teet jotain muuta tekstityksen lisäämisen jälkeen.

  Kannattaa esim. valita Format -välilehdeltä Profile: Google, Chromecast (mp4), File Extension: mp4.
 3. Kun kaikki muut valinnat on tehty, valitse sitten lisätty video (1.) ja valitse esiintullut Subtitle -vällilehti (2.) ja sitten Import -painike (3.).
 4. Valitse tekstityksen sisältävä tiedosto ja Avaa -painike.
 5. Valitse Stream -listalta lisätty tekstitys (1.) ja varmista/valitse Mode -pudotusvalikosta Render (2.).
 6. Valitse Coding -pudotusvalikosta Unicode (UTF-8), koska esimerkkimme SRT-tekstitys on Yle Areenasta peräisin olevana siinä muodossa.
  Jos tekstitys on muualta, sinun tulee varmistaa itse missä muodossa se on.
 7. Valitse nuoli oikealle -näppäin.
 8. Valitse Add to queue -painike.
 9. Aloittaaksesi muunnoksen, valitse Encode -painike.
 10. Muunnos kestää kauemmin kuin mkvmergeGUI:lla, mutta kyseessä onkin oikea muunnos joka toimii varmasti lähes missä vain.

  Kuten näet, ääkköset toimivat oikein.

[Takaisin valikkoon]

 

Tekstityksen ajastus pielessä?

Joskus voi käydä niin, että tekstityksen sisältävässä SRT-tiedostossa on ajastus pielessä, eli tekstit tulevat väärään aikaan kuvaan. Tällöin voi kokeilla esimerkiksi Subtitle Edit -ohjelmaa, jonka esittelen lyhyesti tässä blogikirjoituksessani.

Ensimmäisessä kuvassa Ylen näkemys tekstityksenä mistä kandi vastaanotolla puhuu. Jälkimmäisessä kuvassa korjauksen jälkeen tekstitykset ovat yhteneväiset se kanssa mitä kandin suusta tulee ulos.
En­sim­mäi­ses­sä ku­vas­sa Ylen nä­ke­mys teks­ti­tyk­se­nä mis­tä kan­di vas­taan­otol­la pu­huu. Tekstit ovat peräti 15 sekuntia myöhässä!
Jäl­kim­mäi­ses­sä ku­vas­sa kor­jauk­sen jäl­keen teks­ti­tyk­set ovat yh­te­ne­väi­set sen kans­sa mi­tä kan­din suus­ta tu­lee ulos.

[Takaisin valikkoon]