[Sisällysluettelo]

Hiirieleet kaikkiin sovelluksiin


Jos olet tottunut muutenkin niin mainion selaimen, Operan, myötä tutuiksi tulleisiin hiirieleisiin (mouse gestures), huomaat pian huitovasi hiirellä milloin missäkin ikkunassa, jossa hiirieleet eivät luonnollisesti ole käytössä. Tällöin apuaan tarjoaa ilmainen SrokeIt, joka mahdollistaa hiirieleet kaikissa ohjelmissa, esim. Windowsissa itsessään, tai vaikkapa Google Chromen kanssa. Ohjelman avulla voi luoda itsekin omia komentoja, mutta ohjelmassa on valmiiksi jonkin verran valmiita asetuksia.

Vaikka ohjelma on vanha, se toimii myös Windows Vistassa.

HUOM!  Pieni vinkki Operan ja Firefoxin käyttäjille, jotka käyttävät joko ko. selainten omia hiirieleitä (Firefoxissa laajennuksena): Muista laittaa ruksi ko. ohjelmien kohtaa Disable Gestures in this application. Lisäksi muuta Mozilla -säännön GlassID:ksi arvo MozillaUIWindowsClass.


Itse suljin myös viivan piirron pois päältä, sillä se nopeuttaa StrokeItin toimintaa huomattavasti. Tämä onnistuu valitsemalla Edit -> Prefrences... -> General -välilehdeltä ruksi pois kohdasta Draw colored line when entering gestures -> OK.9.3.2008
(Yama)Neko