Huom!  Valitettavasti Katsomosta ei ole mahdollista ladata millään lataajalla. Toisaalta menetys ei ole suuri kun katsoo ohjelmien laatua (allekirjoittaneen mielipide).

 

Yle Areenan videot talteen StreamDownloaderilla

HUOM! Tämän ohjeen kirjoittamisen jälkeen on ilmestynyt kehittyneempi ohjelma nimeltä FlickFetch, joka on helppo ottaa käyttöön, sekä erittäin helppo käyttää. Suosittelen erittäin lämpimästi tutustumaan FlickFetchiin. Se on oma valintani nykyään. FlickFetchin tuki on ylivoimainen: Yle Areena TV, Yle Areena Beta, Yle Areena Radio, Elävä Arkisto TV / Radio, Ruutu, TV5.

Tässä ohjeessa

Alkuvalmistelut

Mene StreamDownloaderin kotisivulle ja pyri löytämään uusin versio, lataa se ja pura zip-pakkaus jonnekin. Ohjelma ei vaadi varsinai­sesti asennus­ta, mutta hyvä paikka sijoit­taa StreamDownloaderin kansio on käyt­täjän profiili­kansio joka löytyy polusta %appdata% (%appdata% on yksi Windowsin ympäris­tö­muut­tu­jis­ta). Itse olen asen­tanut StreamDownloaderin pol­kuun %appdata%\­StreamDownloader (eli tässä konees­sa siis C:\­Users\­käyttäjänimeni\­AppData\­Roaming\­StreamDownloader).

[takaisin alkuun]

Lataaminen StreamDownloaderilla komentorivi-ikkunaa käyttäen

StreamDownloader saat­taa vaikut­taa vaikeah­kolta käyt­tää, sillä se toimii varmimmin Windowsin komento­rivi-ikkunas­ta (tunne­taan myös nimellä komento­kehote). StreamDownloader sisäl­tää myös käyt­tö­liit­ty­mäl­li­sen version, mut­ta en ole kos­kaan muistaak­seni saanut sitä toimi­maan.

 1. Kun haluat ladata ohjelman Yle Areenasta, kopioi sen URL-osoite leikepöydälle maalaamal­la osoite hii­rellä ja sitten hiiren kakkos­painik­keella avautu­vasta vali­kosta Kopioi.
 2. Seuraavaksi aukaise komento­rivi-ikkuna, eli Kirjoita Käyn­nistä-vali­kon haku­kent­tään CMD ja paina Enter.
 3. Kirjoita komen­torivi-ikku­naan polku StreamDownloaderiin (eli sinne missä StreamDownloader koneel­lasi sijait­see, se voi olla eri paikka kuin kuvassa) ja väli­lyönti perään, sitten kirjoita download ja taas väli­lyönti ja nyt hiiren oikealla liität leike­pöydältä URL-osoitteen (kopioi­tu leike­pöydälle ohjeen 1. kohdas­sa).
 4. Nyt komen­torivi-ikkunas­sasi pitäi­si lukea
  <polku StreamDownloaderiin>\StreamDownloader.exe download <osoite videoon>
 5. Paina Enter aloit­taak­sesi lataa­misen. Lataa­minen kestää hetken aikaa.

  Kohdasta Kohde: näet minne video tallennetaan.

  Voit muuttaa tämän kohde­kansion oletusta muokkaamalla StreamDownloaderin kansiosta löytyvää settings.xml -tiedos­toa esim. Windowsin Muis­tiolla (notepad.exe). Siellä polku tal­lennus­kan­sioon kirjoi­tetaan <directory> ja </directory> -tagien väliin.
 6. Video (ja mahdollinen .srt tekstitys) on nyt ladattu ja se siis löytyy Kohde: -kohdassa löyty­västä polusta.

[takaisin alkuun]

Komentorivi-ikkunan käyttö vaikeaa?

Jos edellä kerrottu tuntuu vaikeal­ta, jota se ei ole pienen harjoittelun jäl­keen, voit kokeilla Open with external application -laajen­nusta Operalle tai Chromelle (itse olen kokeillut Operan kanssa jolla se toimii, mutta laajen­nus ei kuulemma toimi Chromella enää vaikka se on nimen­omaan Chromen laajen­nus.).

Kyseiselle laajen­nukselle voi määri­tellä yhden komennon, tässä esimer­kissä siis StreamDownloader. Tämän jäl­keen voit aloit­taa latauk­sen osoit­tamalla siihen link­kiin joka johtaa videoon, ja hiiren oikeal­la valita komen­tosi (kuvassa siis "Lataa StreamDownloaderilla").

Itse suosittelen, että käytät StreamDownloaderia komen­torivi-ikkunas­ta.

[takaisin alkuun]

Lisää tietoa ja apua mahdollisiin ongelmiin

Minä en tarjoa apua näiden ohjel­mien käyt­töön, mutta esim. MuroBBS:n Uuden Yle Areenan videot omal­le koneel­le? -viesti­ketjus­sa on paljon hyvää tietoa, ja se on oikea osoite kysyä apua mahdol­lisiin ongel­miin. Esi­merkik­si StreamDownloaderin kehit­täjä lukee ja kirjoit­taa ko. ketjussa.