[Sisällysluettelo]

Tee sammuta-, lepotila-, horrostila-, lukitse- tai käynnistä uudelleen -pikakuvake

Jos koet Käynnistä-valikon kautta sammuttamisen, virransäästötilaan menon, lukitsemisen tai uudelleen käynnistämisen hankalaksi, voit tehdä pikakuvakkeet, joiden kanssa toimet hoituvat nopeasti.

Pikakuvakkeita on helppo tehdä näin.

1. Valitse Työpöydän päällä hiiren oikealla Uusi -> Pikakuvake


2. Anna jokin seuraavista komennoista ja valitse sitten Seuraava -painike.
Sammuta shutdown.exe -s -t xx
(jossa xx aika sekunteina ennen sulkemista)
Lepotila
(XP:ssä Valmiustila)
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
Horrostila
(XP:ssä Lepotila)
rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Lukitse
 
rundll32.exe user32.dll, LockWorkStation
Käynnistä uudelleen shutdown.exe -r -t xx
(jossa xx aika sekunteina ennen käynnistystä)
Peru sammuttaminen
tai uudelleen käynnistys
shutdown.exe -a
 

3. Anna pikakuvakkeelle sopiva nimi ja valitse sitten Valmis -painike.


4. Pikakuva on nyt valmis käytettäväksi, mutta vaihdamme vielä pikakuvakkeen kuvakkeen.
    Valitse kuvakkeen päällä hiiren oikealla Ominaisuudet.


5. Valitse Vaihda kuvake... -painike.


6. Koska ohjelma komento ei sisällä kuvakkeita saat virheilmoituksen. Valitse OK -painike.


7. Windows tarjoaa nyt automaattisesti SHELL32.dll:n sisältämiä kuvakkeita.
    Valitse listasta mieleinen kuvake (tai valitse jokin toinen ohjelma/kuvake - Selaa -painikkeella)
    ja valitse lopuksi OK -painike.


8. Valitse OK -painike.


9. Kuvake on nyt valmis käytettäväksi.8.10.2008
(Yama)Neko