[Sisällysluettelo]

Regshot - selvitä rekisterin muutokset

Joskus on tarpeellista tietää, mitä muutoksia ohjelman asennus/poisto tms. toiminta Windowsin rekisteriin tekee. Ilman sopivaa ohjelmaa, muutosten etsiminen on kuin neulan etsiminen heinäsuovasta.

Regshot on ilmainen ohjelma, jolla voidaan jäljittää rekisteriin tehtyjä muutoksia. Ohjelman käyttö on yksinkertaista: Otetaan rekisterin tilanne talteen, tehdään ne toimenpiteet joiden muutoksia halutaan tarkkailla, otetaan uudelleen rekisterin tilanne talteen ja verrataan tilanteita keskenään. Näin saadaan selville muutokset rekisterissä. Regshotilla voi vertailla myös muuttuneita tiedostoja halutussa kansiossa.

Alla ohjeet rekisterimuutosten selvittämiseen.

  1. Lataa ja pura pakkaus (ohjelma ei vaadi asennusta) ja käynnistä Regshot.
  2. Ota ensimmäinen tilanne talteen valitsemalla 1st shot -painike ja valikosta Shot.
    Regshot tallentaa tilanteen rekisteristä muistiin.
  3. Tee tarvittavat toimenpiteet, eli asenna/poista ohjelma tms. minkä rekisteriin tekemiä muutoksia haluat jäljittää.
  4. Ota nyt toinen tilanne talteen valitsemalla 2nd shot -painike ja valikosta Shot.
    Regshot tallentaa muuttuneen rekisterin tilanteen muistiin.
  5. Valitse lopuksi Compare -painike, ja Regshot vertaa rekisterin tilanteita toisiinsa.
  6. Tulokset esitetään lopuksi.

[takaisin alkuun]

Lisää tietoa:
Regshot
Ominaisuudet tutuksi: Rekisteri

15.1.2011
(Yama)Neko
Security Check