Freemake Video Converterin tur­val­li­nen asen­nus

Freemake Video Converter on mainio videon editoin­tiin ja muunnok­siin soveltuva ohjelma. Se hallitsee lukuisia formaat­teja ja selviää esim. .ts/.rec tiedos­tojen DVB-teks­tityk­sistä yms. Itse käytän ohjel­maa paljon­kin.

Ohjel­malla on vain hieman huono maine, sillä se sen asentaja yrittää asentaa ns. PUP-ohjelman nimeltä OpenCandy (tietoa myös suomeksi). Moni pelkää että kyseessä olisi peräti virus tms. mutta kyse on siis ns. "Ei-haluttu ohjelma"-tyypistä, mikä ei ole virus tai muu haittaohjelma.

Tässä ohjeessa neuvotaan miten ohjelman voi asentaa tur­valli­sesti (ainakin tätä kirjoit­taessa 23.11.2015). Asen­namme ensin Malwarebytes Anti-Malware -ohjel­man, koska se nappaa OpenCandyn tarvit­seman OCSetupHlp.dll -tiedos­ton karan­teeniin ja estää näin sen asen­tamisen. Tieten­kin, kuten aina kun asen­taa ohjel­mia, kannat­taa itsekin katsella mitä asentaja yrittää asentaa, eikä vain sokeasti klik­kailla Next ja Next jne.

 1. Lataa ja asenna Malwarebytes Anti-Malware.
 2. Lataa Freemake Video Converter ja tarkis­ta lataa­masi FreemakeVideoConverterFull.exe -tie­dos­to jol­lain virus­ten­tor­jun­ta­oh­jel­mis­tol­la, vaik­kapa äsken asen­tamal­lasi Malwarebytes Anti-Malwarella.

  HUOM! .exe näkyy tiedos­ton nimes­sä vain jos olet jär­keväs­ti aset­ta­nut tun­net­tu­jen tie­dos­to­tyyp­pien tun­nis­teet nä­ky­viin.
 3. Var­mista että Malwarebytes Anti-Malware on pääl­lä en­nen kuin alat asen­ta­maan Freemake Video Converteria.
 4. Käynnistä asennus tupla­klik­kaa­mal­la ladat­tua FreemakeVideoConverterFull.exe -tie­dos­toa.
 5. Valitse asennuksen aikana käytettävä kieli. Tässä esimerkissä annamme oletuksena olevan englannin olla kielenä. Valitse OK -painike.
 6. Jos/kun Malwarebytes Anti-Malware on käynnissä, se havaitsee ei-halutun ohjelman ja ehdottaa karanteenia OCSetupHlp.dll -tiedostolle. Valitse siis Quarantine -painike.
 7. Ota valinta pois kohdasta Help make Freemake software better by automatically sending anonymous usage statistics....

  Valitse sitten Next -painike.
 8. Ilmeisesti Malwarebytes Anti-Malwaren karanteeniin asettaman OCSetupHlp.dll -tiedoston puuttumisen takia tämä dialogi on tyhjä. Näin ainakin itselläni.

  Jos tässä dialogissa näkyy ehdotuksia joistain lisäohjelmista, varmista että et valitse mitään niistä asennettavaksi.

  Valitse Next -painike.
 9. Valitse Custom installation ja sitten Next -painike.
 10. Valitse minne Freemake Video Converter asennetaan ja valitse sitten Next -painike.
 11. Ota valinta pois kohdasta Launch Freemake Video Converter. Tämä siksi että mahdollisesti tekemäsi asetukset eivät mene väärään käyttäjäprofiiliin, jos oikeoppisesti käytät normaalia käyttäjätiliä Windowsin päivittäisessä käytössä.
 12. Nyt sinulla pitäisi olla Freemake Video Converter asennettuna ilman mitään ei-haluttuja ohjelmia, vain itse Freemake Video Converter.

  Voit halutes­sasi tarkis­taa käytös­säsi olevil­la vi­rus­tor­jun­ta­oh­jel­mis­toil­la vie­lä konee­si, jos et usko minua. Esim. suo­sit­te­len tar­kis­ta­maan ko­nee­si tä­män oh­jeen alus­sa asenta­mal­lasi Malwarebytes Anti-Malwarella.

  Itse olen käytellyt Freemake Video Converteria jo useamman vuoden ja itse ohjelmassa ei ole ollut haitakkeita. Eikä asentajan yrittämä OpenCandy mikään katastrofi koneella olisi, se on vain ei-toivottu ohjelmisto.
 13. Voit halutessasi jättää Malwarebytes Anti-Malwaren koneellesi tai poistaa sen.
HUOM! Kaikesta huolimatta, asennat ohjelmat omalla vastuullasi.