[Sisällysluettelo]

EaseUS Partition Master Home Edition - help­po­a o­si­oi­den kä­sit­te­ly­ä il­mai­sek­si

Windows tarjoaa alkeelliset välineet osioiden hallintaan. Ennen Vistaa Windowsien levynhallinnalla on voinut luoda, poistaa ja alustaa osioita, ja Vistassa myös muuttaa osioiden kokoa, tietyin rajoituksin.

Valitettavasti edes Windows 7:n levynhallinta ei osaa laajentaa asemaa esim. silloin, jos varaamaton tila ei ole suoraan laajennettavan osion perässä. Samoin Vistan oma levynhallinta ei osaa aina pienentää asemaa riittävästi, vaikka levyllä näyttäisi olevan runsaastikin tilaa pienentää. Tämä johtuu mm. NTFS -järjestelmän metadatasta, jota Windowsin levynhallinta ei osaa siirtää tieltä pois (Windows 7:ssa asiaan on saatu hieman korjausta, ainakin levyn eheyttämisen yhteydessä).

Molemmissa em. tilanteissa tarvitaan jotain osioiden käsittelyyn suunniteltua ohjelmistoa, jotka taas valitettavasti ovat maksullisia (esim. Acronis Disk Director). Ilmaisia ohjelmistoja löytyy lähinnä Linux -puolelta, mutta ne ovat usein tavallisille kaduntallaajille liian hankalia käyttää.

Windowsille on onneksi saatavilla yksi ilmainen osioiden käsittelyyn keskittynyt ohjelmisto, EaseUS Partition Master. Sen Home Edition on maksullista rajoittuneempi, mutta silti todella pätevä ja ennen kaikkea helppokäyttöinen osointiohjelmisto. Ilmaisversio ei sisällä boottaavaa mediaa, joten se on käytettävissä vain Windowsin ollessa käynnissä.

HUOM! Koska EaseUS Partition Masterin käyttöliittymää on hieman uudistettu, tämän ohjeen kuvakaappaukset hieman vanhentuneita. Käyttämisen idea on kuitenkin pysynyt suht' samana. Päivitän ohjetta ASAP.
neko 3.8.11

EaseUS Partition Master on äärimmäisen yksinkertainen käyttää, sen kun muutat hiirellä vetämällä osioiden kokoa! Jos muutettava osio on järjestelmä, tai muuten järjestelmän käytössä oleva osio, kone täytyy välillä käynnistää uudelleen, tavallisille osioille voidaan tehdä muutokset saman tien.

Koska ohjelma on todella helppokäyttöinen, en ala tässä ohjeessa käymään läpi kaikkia eri mahdollisuuksia, mutta käyn kolme varsin usein eteen tulevaa tilannetta: 1. osion pienentäminen, 2. varaamaton tila ei ole laajennettavan osion perässä (ensimmäinen ohje) ja 3. uuden osion luominen varaamattomasta tilasta (toinen ohje). Nämä antanevat jo selvän kuvan ohjelman käytöstä.

Tässä ohjeessa: Lataa ja asenna EaseUS Partition Master Home Edition ellei sinulla jo ole sitä.

Jär­jes­tel­mä­o­si­on pie­nen­tä­mi­nen ja va­raa­mat­to­man ti­lan li­sää­mi­nen toi­seen o­si­oon

Tässä ohjeessa pienennämme järjestelmäosiota C ja koska varaamaton tila jää kahden osion väliin, näemme kuinka helppoa se on ottaa käyttöön osiossa, joka on varaamattoman tilan perässä (tilanne josta Vistan oma levynhallinta ei suoriudu).

 1. Käynnistä EaseUS Partition Master.
 2. Valitse ensin C -asema klikkaamalla sitä, sitten siirrä hiiren osoitin asemien väliin kunnes hiiren osoitin muuttuu koon muutos osoittimeksi.
 3. Paina hiiren vasen painike alas ja siirrä osoitinta vasemmalle ja oikealle kunnes C -asema on halutun kokoinen. Aseman tuleva koko näkyy laatikossa.
 4. Nyt näemme vapautuvan, varaamattoman tilan (Unallocated) C- ja F -osioiden välissä.
  (Windowsin levynhallinta ei osaisi siirtää tätä tilaa F -osioon, koska se ei ole F -osion perässä)
 5. Nyt siirrämme varaamattoman tilan F -osioon.

  Valitse F -osio klikkaamalla sitä, ja siirrä hiiren osoitin F -osion alkuun kunnes hiiren osoitin muuttuu koon muutos osoittimeksi, ja paina hiiren vasen painike alas ja siirrä hiirtä vasemmalle.
 6. Varaamaton tila on näin lisätty F -osioon. Voisiko olla helpompaa?
 7. Mitään muutoksia levylle ei ole vielä oikeasti tehty. Ohjelman vasemmassa reunassa on Operations pending -tehtäväruutu, josta selviää odottavat tehtävät. Voit hyvin vielä tässä vaiheessa tehdä muutoksia, tai perua toimet.

  Jotta muutokset astuisivat voimaan, ne täytyy ottaa käyttöön valitsemalla vasemmasta alakulmasta Apply -painike.
 8. Sinulta kysytään vielä varmistusta, ja jos haluat hyväksyä ne, valitse Yes, tai jos haluat perua valitse No.
 9. Koska muokkauksen kohteena oli myös järjestelmäosio, jota ei voi luonnollisestikaan muokata järjestelmän ollessa käytössä, vaaditaan järjestelmän uudelleen käynnistäminen, jonka aikana EaseUS Partition Master tekee muutokset.

  Valitse Yes käynnistääksesi koneen uudelleen.
 10. EaseUS Partition Master tekee muutokset järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, ja jos saat alla olevan kaltaisen ilmoituksen ruudullesi, älä huolestu: valitse vain Windowsin normaali käynnistys. Koneen käynnistyttyä Windowsiin asti, on muutokset tehty.

[takaisin alkuun]

Ta­val­li­sen o­si­on pie­nen­tä­mi­nen ja uu­den o­si­on luo­mi­nen va­raa­mat­to­mas­ta ti­las­ta

Tässä ohjeessa pienennetään E -osiota ja luodaan varaamattomasta tilasta uusi osio.

 1. Käynnistä EaseUS Partition Master.
 2. Valitse E -osio ja siirrä hiiren osoitin E -osion perään kunnes hiiren osoitin muuttuu koon muutos osoittimeksi.
 3. Paina hiiren vasen painike alas ja siirrä osoitinta vasemmalle ja oikealle kunnes E -asema on halutun kokoinen. Aseman tuleva koko näkyy laatikossa.
 4. Varaamaton tila näkyy nyt E -osion perässä, valitse se klikkaamalla hiirellä. Valitse sitten hiiren oikealla Create.
 5. Anna syntyvälle osiolle nimi Partition label -kenttään ja valitse sopiva asematunnus Drive letter -pudotusvalikosta.

  Tiedostojärjestelmä valitaan File System -pudotusvalikosta. Myös muita erilaisia asetuksia voit valita tässä ikkunassa.

  Kun olet valmis, valitse OK -painike.
 6. Mitään muutoksia levylle ei ole vielä oikeasti tehty. Ohjelman vasemmassa reunassa on Operations pending -tehtäväruutu, josta selviää odottavat tehtävät. Voit hyvin vielä tässä vaiheessa tehdä muutoksia, tai perua toimet.

  Jotta muutokset astuisivat voimaan, ne täytyy ottaa käyttöön valitsemalla vasemmasta alakulmasta Apply -painike.
 7. Sinulta kysytään vielä varmistusta, ja jos haluat hyväksyä ne, valitse Yes, tai jos haluat perua valitse No.
 8. Koska kyseessä ei ollut järjestelmäosio, toimet voidaan aloittaa välittömästi. Ole kärsivällinen...
 9. Kun toimet ovat valmiit, saat siitä ilmoituksen.

[takaisin alkuun]

Lisää tietoa:
EaseUS Partition Master Home Edition
Laajenna / pienennä asemaa Vistan levynhallinnalla
Disk Director - Laajenna osiota käyttämällä levyn varaamatonta tilaa
Disk Director - Pienennä käytössä olevaa osiota ja luo uusi

12.5.2009
(Yama)Neko
Security Check