Ääkköset näkymään oikein komentojonoissa

Jos teet omia komentojonoja (.batInfoInfo.BAT on tiedostopääte MS-DOS:in komentojonoille. Nämä komentojonot voivat sisältää MS-DOS:in komentotulkin (Command.com), käskyjä, joista osa on ainoastaan komentojonotiedostoja varten. .BAT-tiedostojen rakenne on hyvin yksinkertainen. Komennot kirjoitetaan rivi kerrallaan.
Lisää tietoa
), olet kenties huomannut, että ns. ääkkösetInfoInfoÄäkkösillä tarkoitetaan suomalaisissa yhteyksissä kirjaimia Å, Ä ja Ö, joita käytetään muun muassa Suomessa ja Ruotsissa. tulostuvat väärin DOS-ikkunassa, ellei sitten bat-tiedostoa ole tallennettu DOS-koodauksella (josta taas syntyy omia ongelmia).

Voit korjata ongelman helposti lisäämällä chcp 1252 -komennon komentojonoosi.

Tässä esimerkissä chcp 1252 lisäksi tulostus ohjataan NULiin, eli maininta aktiivisesta koodisivusta halutaan näin jättää tulostumatta.

Nyt ääkköset tulostuvat oikein.