HUOM! Käynnistystapa on minun itseni käyttämä, eikä se sovellu välttämättä sinulle.


Suomi Englanti Palvelun nimi (rekisteri) Käynnistystapa
Application Experience -ohjelma Application Experience AeLookupSvc Automaattinen
Aseman tilannevedos Volume Shadow Copy VSS Manuaalinen
Automaattinen langattoman lähiverkon määrittäminen WLAN AutoConfig Wlansvc Manuaalinen
Automaattinen lankaverkon määrittäminen Wired AutoConfig dot3svc Manuaalinen
BITS (Background Intelligent Transfer Service) -palvelu Background Intelligent Transfer BITS Automaattinen (Lykätty käynnistys)
CNG-avaimen eristäminen CNG Key Isolation KeyIso Manuaalinen
COM+-järjestelmäsovellus COM+ System Application COMSysApp Manuaalinen
COM+-tapahtumajärjestelmä COM+ Event System EventSystem Manuaalinen
DCOM-palvelinprosessin käynnistys DCOM Server Process Launcher DcomLaunch Automaattinen
Desktop Window Managerin istunnonhallinta Desktop Window Manager Session Manager UxSms Automaattinen
DFS Replication DFS Replication DFSR Manuaalinen
DHCP-asiakas DHCP Client Dhcp Automaattinen
Diagnostiikkajärjestelmän isännöinti Diagnostic System Host WdiSystemHost Manuaalinen
Diagnostiikkakäytäntöpalvelu Diagnostic Policy Service DPS Manuaalinen
Diagnostiikkapalvelun isännöinti Diagnostic Service Host WdiServiceHost Manuaalinen
Distributed Transaction Coordinator Distributed Transaction Coordinator MSDTC Manuaalinen
Distributed Transaction Coordinator -ohjelman KtmRm KtmRm for Distributed Transaction Coordinator KtmRM Automaattinen (Lykätty käynnistys)
DNS-asiakas DNS Client Dnscache Ei käytössä
EAP-protokolla Extensible Authentication Protocol EapHost Manuaalinen
Etäkäytön (RAS) yhteyksienhallinta Remote Access Connection Manager RasMan Manuaalinen
Etäproseduurikutsu (RPC) Remote Procedure Call (RPC) RpcSs Automaattinen
Etäproseduurikutsujen (RPC) paikannin Remote Procedure Call (RPC) Locator RpcLocator Manuaalinen
Etärekisteri Remote Registry RemoteRegistry Ei käytössä
HID (Human Interface Device) -liittymä Human Interface Device Access hidserv Manuaalinen
IKE- ja AuthIP IPsec Keying -moduulit IKE and AuthIP Ipsec Keying Modules IKEEXT Manuaalinen
Internet-yhteyden jakaminen (ICS) Internet Connection Sharing (ICS) SharedAccess Ei käytössä
IP-aputoiminto IP Helper iphlpsvc Manuaalinen
IPsec-käytäntöagentti IPsec Policy Agent PolicyAgent Manuaalinen
Järjestelmätapahtumien ilmoituspalvelu System Event Notification Service SENS Automaattinen
Kannettavien laitteiden luettelointipalvelu Portable Device Enumerator Service WPDBusEnum Manuaalinen
Kuntoavaimien ja varmenteiden hallinta Health Key and Certificate Management hkmsvc Manuaalinen
Käyttäjäprofiilipalvelu User Profile Service ProfSvc Automaattinen
Käyttöliittymän laitteistotunnistus Shell Hardware Detection ShellHWDetection Automaattinen
Käyttöliittymän Ohjelmistolisensoinnin ilmoituspalvelu SL UI Notification Service SLUINotify Manuaalinen
Käyttöoikeustilien hallinta Security Accounts Manager SamSs Automaattinen
Käytönvalvonta Parental Controls WPCSvc Ei käytössä
Lehtiö-PC:n syöttöpalvelu Tablet PC Input Service TabletInputService Ei käytössä
Linkkikerroksen topologian etsintäkartoitin Link-Layer Topology Discovery Mapper lltdsvc Manuaalinen
Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 Microsoft .NET Framework NGEN clr_optimization_v2.0.50727_32 Manuaalinen
Microsoft iSCSI -käynnistäjäpalvelu Microsoft iSCSI Initiator Service MSiSCSI Manuaalinen
Microsoft-ohjelmiston tilannevedoksen toimittaja Microsoft Software Shadow Copy Provider swprv Manuaalinen
Multimedialuokan ajoitus Multimedia Class Scheduler MMCSS Automaattinen
Net.Tcp-portinjakamispalvelu Net.Tcp Port Sharing Service NetTcpPortSharing Ei käytössä
Network Access Protection -agentti Network Access Protection Agent napagent Manuaalinen
Network Store Interface -palvelu Network Store Interface Service nsi Automaattinen
NLA-nimiavaruus (Network Location Awareness) Network Location Awareness NlaSvc Automaattinen
Näennäislevy Virtual Disk vds Manuaalinen
Ohjelmien yhteensopivuusapuohjelma -palvelu Program Compatibility Assistant Service PcaSvc Automaattinen
Ohjelmistojen käyttöoikeudet Software Licensing slsvc Automaattinen
Ongelmien raportit ja ratkaisut -ohjauspaneelin tuki Problem Reports and Solutions Control Panel Support wercplsupport Manuaalinen
Palvelin Server LanmanServer Automaattinen
Perussuojausmoduuli Base Filtering Engine BFE Automaattinen
Plug and Play Plug and Play PlugPlay Automaattinen
PnP-X IP -väyläluetteloija PnP-X IP Bus Enumerator IPBusEnum Ei käytössä
Puhelin Telephony TapiSrv Manuaalinen
Päätepalvelumääritykset Terminal Services Configuration SessionEnv Manuaalinen
Päätepalvelut Terminal Services TermService Automaattinen
Quality Windows Audio Video Experience Quality Windows Audio Video Experience QWAVE Manuaalinen
ReadyBoost ReadyBoost EMDMgmt Automaattinen
Reititys ja etäkäyttö Routing and Remote Access RemoteAccess Ei käytössä
Remote Access Auto Connection -hallinta Remote Access Auto Connection Manager RasAuto Manuaalinen
Resurssilokit ja ilmoitukset Performance Logs & Alerts pla Manuaalinen
Ryhmäkäytäntöasiakas Group Policy Client gpsvc Automaattinen
Salauspalvelut Cryptographic Services CryptSvc Manuaalinen
SNMP-keskeytys SNMP Trap SNMPTRAP Ei käytössä
Sovelluskerroksen yhdyskäytäväpalvelu Application Layer Gateway ALG Manuaalinen
Sovellusten hallinta Application Management AppMgmt Manuaalinen
Sovellustiedot Application Information Appinfo Manuaalinen
SSDP-etsintä SSDP Discovery SSDPSRV Manuaalinen
Suojattu tallennuspaikka Protected Storage ProtectedStorage Manuaalinen
Superfetch Superfetch Superfetch Automaattinen
Säikeiden tilauspalvelin Thread Ordering Server THREADORDER Manuaalinen
Taustatulostusohjain Print Spooler Spooler Automaattinen
TCP/IP NetBIOS -apusovellus TCP/IP NetBIOS Helper lmhosts Manuaalinen
Teemat Themes Themes Automaattinen
Tehtävien ajoitus Task Scheduler Schedule Automaattinen
Tiedostolinkkijäljityksen asiakas Distributed Link Tracking Client TrkWks Manuaalinen
Tietokoneiden selaus Computer Browser Browser Manuaalinen
Tietoturvakeskus Security Center wscsvc Automaattinen (Lykätty käynnistys)
Toiminnonetsintäpalvelun isäntä Function Discovery Provider Host fdPHost Ei käytössä
Toiminnonetsintäresurssin julkaiseminen Function Discovery Resource Publication FDResPub Ei käytössä
Toissijainen kirjautuminen Secondary Logon seclogon Automaattinen
TPM-peruspalvelut TPM Base Services TBS Manuaalinen
Työasema Workstation LanmanWorkstation Automaattinen
UPnP-laiteisäntä UPnP Device Host upnphost Automaattinen
Varmenteiden välittäminen Certificate Propagation CertPropSvc Manuaalinen
WebClient WebClient WebClient Ei käytössä
Verkkokirjaus Netlogon Netlogon Ei käytössä
Verkkoluettelopalvelu Network List Service netprofm Manuaalinen
Verkkoyhteydet Network Connections Netman Manuaalinen
Vertaiskoneen nimenselvitysprotokolla Peer Name Resolution Protocol PNRPsvc Manuaalinen
Vertaisverkkoryhmittely Peer Networking Grouping p2psvc Manuaalinen
Vertaisverkon käyttäjätietojen hallinta Peer Networking Identity Manager p2pimsvc Manuaalinen
WIA-kuvanhaku (Windows Image Acquisition) Windows Image Acquisition (WIA) stisvc Manuaalinen
Windows Audio Windows Audio AudioSrv Automaattinen
Windows Audio -päätepisteen muodostin Windows Audio Endpoint Builder AudioEndpointBuilder Automaattinen
Windows CardSpace Windows CardSpace idsvc Manuaalinen
Windows Defender Windows Defender WinDefend Automaattinen
Windows Driver Foundation - käyttäjätilan ohjainkehys Windows Driver Foundation - User-mode Driver Framework wudfsvc Automaattinen
Windows Installer -ohjelma Windows Installer msiserver Manuaalinen
Windows Media Center - Ajastinpalvelu Windows Media Center Scheduler Service ehSched Ei käytössä
Windows Media Center - Vastaanotinpalvelu Windows Media Center Receiver Service ehRecvr Ei käytössä
Windows Media Center Extender -palvelu Windows Media Center Extender Service Mcx2Svc Ei käytössä
Windows Media Center -palvelun käynnistys Windows Media Center Service Launcher ehstart Automaattinen
Windows Media Playerin verkkojakamispalvelu Windows Media Player Network Sharing Service WMPNetworkSvc Manuaalinen
Windows Presentation Foundation -fonttivälimuisti 3.0.0.0 Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0 FontCache3.0.0.0 Manuaalinen
Windows Time Windows Time W32Time Automaattinen
Windows Update Windows Update wuauserv Automaattinen (Lykätty käynnistys)
Windows-etsintä Windows Search WSearch Automaattinen
Windowsin etähallinta (WS-Management) Windows Remote Management (WS-Management) WinRM Manuaalinen
Windowsin moduulien asennusohjelma Windows Modules Installer TrustedInstaller Manuaalinen
Windowsin nopea yhteydenmuodostus - Määritysrekisteröinti Windows Connect Now - Config Registrar wcncsvc Manuaalinen
Windowsin palomuuri Windows Firewall MpsSvc Automaattinen
Windowsin tapahtumaloki Windows Event Log Eventlog Automaattinen
Windowsin tapahtumien keräystoiminto Windows Event Collector Wecsvc Manuaalinen
Windowsin varmuuskopiointi Windows Backup SDRSVC Manuaalinen
Windowsin virheraportointipalvelu Windows Error Reporting Service WerSvc Manuaalinen
Windowsin värijärjestelmä Windows Color System WcsPlugInService Manuaalinen
WinHTTP WWW -välityspalvelimen automaattinen etsintäpalvelu WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service WinHttpAutoProxySvc Manuaalinen
WMI Performance Adapter WMI Performance Adapter wmiApSrv Manuaalinen
WMI-palvelu (Windows Management Instrumentation) Windows Management Instrumentation Winmgmt Automaattinen
Vuorovaikutteinen palveluiden havaitseminen Interactive Services Detection UI0Detect Manuaalinen
Älykortin poistokäytäntö Smart Card Removal Policy SCPolicySvc Ei käytössä
Älykortti Smart Card SCardSvr Ei käytössä