Windows 7/Vista - vinkkejä


Ominaisuudet tutuksi: Tehtävienhallinta

Windowsin Tehtävienhallinta on yksi tärkeimmistä Windowsin työkaluista. Tehtävienhallinnan avulla saat reaaliaikaista tietoa siitä mitä sovelluksia, prosesseja ja palveluita järjestelmässäsi ajetaan, sekä erilaisia suorituskykyyn ja järjestelmään liittyvää tietoa.


Tehtävienhallinnan saa esiin usealla eri tavalla:

Tehtävienhallinta on jaettu seuraaviin välilehtiin:
Sovellukset

Sovellukset -välilehdellä näkyy auki olevat sovellukset. Sovellus tarkoittaa ohjelmistoa, joka toimii suoraan käyttäjän toimien mukaan. Esimerkkejä sovelluksista ovat mm. tekstinkäsittelyohjelma, web-selain, mediasoitin jne. Sovelluksen prosessi näkyy vastaavasti prosessi-listassa.

Valitsemalla jonkun sovelluksen ja painamalla sitten hiiren oikeaa näppäintä, saat valikon jossa on seuraavat vaihtoehdot:
Vaihda - Siirry valittuun sovellukseen
Tuo eteen - Tuo valittu sovellus eteen
Pienennä - Pienentää sovelluksen Tehtäväpalkkiin
Suurenna - Suurentaa sovelluksen Tehtäväpalkista
Limittäin - Järjestää ikkunoita (oltava useampi sovellus valittuna)
Vierekkäin - Järjestää ikkunoita (oltava useampi sovellus valittuna)
Allekkain - Järjestää ikkunoita (oltava useampi sovellus valittuna)
Lopeta tehtävä - Lopettaa valitun sovelluksen
Luo vedostiedosto  - Luo vedostiedoston jota voidaan käyttää avuksi vian etsinnässä.
Kts. Debugging Tools for Windows
Siirry prosessiin Näyttää ko. sovelluksen prosessin Prosessit-listauksessa

[takaisin alkuun]


Prosessit

Prosessit -välilehdellä näkyy käynnissä olevat prosessit. Prosesseja ovat kaikki tietokoneella ajettavat ohjelmat. Esimerkiksi sovellus-listassa näkyvä Opera -selain, näkyy prosessi-listassa nimellä Opera.exe. Suurin osa prosesseista ei ole sovelluksia, vaan esim. osa käyttöjärjestelmää, eikä käyttäjä suoraan hallitse niiden käyttöä (esim. svchost.exe joka huolehtii monenlaisten palveluiden ajamisesta).

Oletuksena Tehtävienhallinta näyttää vain kyseisen käyttäjän prosessit. Saadaksesi näkyviin kaikkien käyttäjien (esim. System) prosessit, valitse Prosessit -välilehdeltä Näytä kaikkien käyttäjien prosessit -painike.


Valitsemalla jonkun prosessin ja painamalla sitten hiiren oikeaa näppäintä, saat valikon jossa on seuraavat vaihtoehdot:
Tiedostosijainti - Avaa kansion jossa ko. prosessin tiedosto sijaitsee
Lopeta prosessi - Lopettaa valitun prosessin
Lopeta prosessipuu - Lopettaa valitun prosessin ja kaikki sen suorasti tai epäsuorasti luomat prosessit
Virheenkorjaus - En suoraan sanoen tiedä tästä, käyttö vaatinee debug-ohjelmiston asentamista?
UAC-virtualisointi
(Vista: Virtualisointi)
- Asettaa/poistaa käyttäjätilien valvonnan UAC-virtualisoinnin.
Älä muuta tätä asetusta ellet tiedä mitä olet tekemässä.
Luo vedostiedosto - Luo vedostiedoston jota voidaan käyttää avuksi vian etsinnässä.
Kts. Debugging Tools for Windows
Aseta prioriteetti - Voidaan vaihtaa ohjelman prioriteettia.
Älä muuta tätä asetusta ellet tiedä mitä olet tekemässä.
Aseta affiniteetti... - Voidaan määrittää mitä suorittimen ytimiä käytetään.
Ominaisuudet - Avaa valitun prosessin tiedoston Ominaisuudet -ikkunan.
Siirry palveluihin - Näyttää palvelut-listauksessa korostettuna mitä palveluita prosessi ajaa (jos ajaa, kaikki eivät)

Prosessit-listassa oletuksena olevat sarakkeet, joita painamalla voit vaihtaa listauksen lajittelua:
Prosessin nimi
(Vista: Vedoksen nimi)
Prosessin nimi
Käyttäjänimi - Käyttäjätili, jossa prosessia suoritetaan
Suoritin - Prosessin käyttämä suoritinaika prosenttiosuutena
Muisti (yksityinen työskentelysarja) - Muistin määrä, jota prosessi käyttää ja jota muut prosessit eivät voi käyttää samanaikaisesti.
Kuvaus - Prosessin kuvaus

Lisäksi seuraavat sarakkeet voidaan ottaa käyttöön (Näytä ->Valitse sarakkeet...):
PID (prosessitunnus) Prosessin yksilöllinen tunnus
Istunnon tunnus - Prosessin omistajan numero
Suoritinaika - Yhteenlaskettu suoritinaika, jonka prosessi on käyttänyt käynnistyksensä jälkeen.
Muisti - työskentelysarja - Yksityisen työskentelysarjan muistimäärä sekä muiden prosessien jaettavissa oleva prosessin käyttämä muistimäärä
Muisti - työskentelysarjan huippu - Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin enimmäismäärä
Muisti - työskentelysarjan muutos - Prosessin käyttämän työskentelysarjamuistin muutoksen määrä
Muisti - vahvistuskoko - Prosessin käyttöön varatun näennäismuistin määrä
Muisti - sivutettu varanto - Sellaiselle prosessille varatun näennäismuistin määrä, joka voidaan kirjoittaa toiseen tallennusvälineeseen, kuten kiintolevylle
Muisti - ei-sivutettu varanto - Sellaiselle prosessille varattu näennäismuistin määrä, jota ei voi kirjoittaa toiseen tallennusvälineeseen
Sivuvirheet - Tietojen hakukertojen määrä levyltä prosessia varten, koska tietoja ei löytynyt muistista
Sivuvirheiden muutos - Sivutusvirheiden määrän muutos edellisen päivityksen jälkeen
Perusprioriteetti - Prioriteetti joka määrittää prosessin säikeiden ajoitusjärjestyksen
Kahvat - Prosessin objektitaulukon objektikahvojen määrä
Säikeet - Prosessissa suoritettavien säikeiden määrä
USER-objektit - Prosessin käyttämien USER-objektien määrä
GDI-objektit - GDI-kirjastosta saatujen objektien määrä
I/O luvut - Prosessin luomien I/O-lukutoimintojen määrä.
I/O kirjoitukset - Prosessin luomien I/O-kirjoitustoimintojen määrä
Muu I/O - Prosessin luomien I/O-toimintojen (muiden kuin luku- tai kirjoitustoimintojen) määrä
Luetut I/O-tavut - Prosessin luomista I/O-toiminnoista luettujen tavujen määrä.
Kirjoitetut I/O-tavut - Prosessin luomiin I/O-toimintoihin kirjoitettujen tavujen määrä
Muut I/O-tavut - Prosessin luomissa I/O-toiminnoissa (muissa kuin luku- tai kirjoitustoiminnoissa) siirrettyjen tavujen määrä
Vedospolun nimi - Prosessin tiedoston sijainti kiintolevyllä.
Komentorivi - Prosessin käynnistänyt komento
Käyttäjätilien valvonnan virtualisointi
(Vista: Virtualisointi)
- Osoittaa onko käyttäjätilien valvonnan (UAC) virtualisointi käytössä, poistettu käytöstä tai estetty.
Tietojen suorittamisen estäminen - Osoittaa onko tietojen suorittamisen estäminen prosessin käytössä tai poistettu

[takaisin alkuun]


Palvelut

Palvelut -välilehdellä näet käynnissä olevat palvelut. Palvelu on ohjelma joka tukee muita ohjelmia. Palvelua ajava prosessi näkyy prosessi-listassa (yksi prosessi voi ajaa useampaa palvelua).

Valitsemalla jonkun palvelun ja painamalla sitten hiiren oikeaa näppäintä, saat valikon jossa on seuraavat vaihtoehdot:
Käynnistä palvelu - Käynnistää pysäytetyn palvelun
Lopeta palvelu - Pysäyttää palvelun
Siirry prosessiin - Näyttää prosessi-listauksessa korostettuna prosessin, joka suorittaa valittua palvelua


Palvelut -listassa olevat sarakkeet, joita painamalla voit vaihtaa listauksen lajittelua:
Nimi - Palvelun rekisterinimi
PID - Palvelua ajavan prosessin yksilöllinen tunnus
Kuvaus - Palvelun kuvaus
Tila - Näyttää palvelun tilan
Ryhmä - Käytetty suojausryhmä


Palvelut... -painikkeella avautuu Palvelut-konsoli.
[takaisin alkuun]Suorituskyky

Suorituskyky -välilehdeltä saat tietoa resurssien käytöstä:
Suoritinkäyttö - Reaaliaikaista tietoa suorittimen kuormituksesta
Suorittimen käyttöhistoria - Näyttää suorittimen käyttöhistorian grafiisena käyränä.
Jos suorittimen ytimiä on useita, jokainen näytetään omana grafiikkana.
Muisti - Näyttää kuinka paljon muistia käynnissä olevat prosessit ko. hetkellä vievät (Yhteensä - Käytettävissä)
Huomaa ettei tässä näy kokonaan käytetyn muistin määrä, sillä esim. SuperFetch käyttää vapaana olevan muistin välimuistiinsa, mutta myös vapauttaa muistia kun sitä tarvitaan.
Fyysisen muistin käyttöhistoria - Muistin käyttöhistoria grafiisena käyränä.

Fyysinen muisti (Mt)
Yhteensä - Asennetun RAM-muistin määrä megatavuina.
Välimuistissa - Näyttää välimuistissa pidetyn datan määrän (esim. SuperFetchin lataamat).
Käytettävissä
(ei Vistassa)
- Ohjelmille käytettävissä olevan muistin määrä yhteensä (Välimuistissa+Vapaana)
Vapaana - Näyttää käyttämättömän muistin määrän, ts. muistia jota ei käytetä mitenkään hyödyksi parhaillaan.

Ydinmuisti (Mt)
(Vistassa: Yhteensä) - Ytimen käyttämän muistin määrä
Sivutettu - Kuinka paljon muistista on näennäismuistia
Sivuttamaton - Kuinka paljon muistista on RAM-muistia

Järjestelmä
Kahvat - Prosessien käytössä olevien yksilöllisten objektitunnisteiden määrä.
Säikeet - Suurempien prosessien tai ohjelmien sisällä suoritettavien objektien tai prosessien määrä.
Prosessit - käynnissä olevien prosessien määrä
Käynnissäoloaika - Tietokoneen uudelleenkäynnistyksen jälkeen kulunut aika
Vahvistus
(Vista: Sivutustiedosto)
- Käytössä olevan fyysisen ja näennäismuistin käyttö / käytettävissä oleva määrä.

[takaisin alkuun]


Verkko

Verkko -välilehdellä näet verkon käyttöön liittyviä tietoja.
Lähiverkkoyhteys - Näyttää verkon käytön historian grafiisena käyränä.
Sovittimen nimi - Käytetyn verkkoyhteyden nimi
Verkon käyttö prosentteina - Verkon käyttö prosentteina
Nopeus - Lähiverkon nopeus
Tila - verkkoyhteyden tilaLisäksi on koko joukko muita sarakkeita (Näytä -> Valitse sarakkeet).

[takaisin alkuun]


Käyttäjät

Käyttäjät -välilehdellä saat tietoa kirjautuneista käyttäjistä.
Käyttäjä - Käyttäjätunnus
Tunnus - Käyttäjän numero (näkyy myös prosessi-listassa jos Istunnon tunnus -sarake on näkyvissä)
Tila - Istunnon tila
Asiakkaan nimi - Liittynee etäyhteyksiin
Istunto - ?

[takaisin alkuun]


Lisää tietoa:
Selvitä mitkä prosessit kuormittavat suoritinta eniten
Selvitä mitä palveluita prosessi ajaa
Tehtävien hallinnan käyttäminen tietokoneen suorituskykytietojen tarkastelemiseen
Mitä Tehtävienhallinnan muistisarakkeet tarkoittavat?
Process Explorer - runsaasti tietoa prosesseista
[Sisällysluettelo]
22.10.2009
(Yama)Neko