Windows 7/Vista - vinkkejä


Ominaisuudet tutuksi: Kirjastot

Kirjastot ovat yksi Windows 7:n käy­tän­nöl­li­sim­mis­tä uu­dis­tuk­sis­ta. Kir­jas­tot ovat kuin kan­si­oi­ta, jois­sa voi­daan hal­lita tie­dos­to­ja ku­ten mis­sä ta­han­sa muis­sa­kin kan­siois­sa. Mut­ta kir­jas­tot eivät oi­kea­sti ole kan­si­oita, vaan ne vain si­säl­tä­vät tie­don mui­den, oi­kei­den kan­sioi­den si­säl­lös­tä, ja täs­sä on suu­rin ero; Kir­jas­tot eivät siis it­ses­sään si­säl­lä tie­dos­to­ja, mut­ta nii­den avul­la voi­daan hal­li­ta muis­sa kan­si­ois­sa ole­via tie­dos­toja.


Mitä iloa tästä sitten on? Kuvitellaan että sinulla on mu­siik­kia se­kä omis­sa tie­dos­tois­sa, et­tä vaik­ka­pa jol­lain toi­sel­la levyl­lä. Il­man kir­jas­to­ja, jou­dut et­si­mään ha­lua­maa­si useas­ta eri si­jain­nis­ta, kun taas jos kohteet ovat sisällytetty Musiikki -kirjastoon, pää­set nii­hin kä­sik­si yh­de­stä ja sa­mas­ta ik­ku­nas­ta: Mu­siik­ki -kir­jas­tos­ta.


Muita kirjastoja ovat Kuvat, Videot ja Tiedostot. Uusia kirjastoja voi myös itse luoda.Kukin kirjasto sisältää kaksi oletussijaintia joista tiedostoja tarkkaillaan, käyttäjän omissa tiedostoissa (Käyttäjät\käyttäjänimi) sekä julkisissa kansioissa (Käyttäjät\Julkinen). Lisää sijainteja voidaan lisätä.

(Huom! Kuvan tilanteessa Käyttäjät\käyttäjänimi puuttuu, koska olen siirtänyt Tiedostot ja Musiikki kansioiden sijainnin oletuksesta muualle.)


Vaikka kirjastot eivät itse sisällä tiedostoja, vaan ainoastaan osoittavat kohteisiin joissa on tiedostoja, se ei tarkoita etteikö kirjastoihin voisi tallentaa tiedostoja. Tiedostot vain tallentuvat kunkin kirjaston oletuksena olevaan tallennussijaintiin. Kunkin kirjaston oletuksena oleva tallennussijainti on se, joka sille on ensimmäisenä kerrottu, mutta sitä voidaan toki vaihtaa.
Jos oletus tallennussijainti poistetaan, valitaan automaattisesti oletukseksi seuraavaksi listalla oleva.Lisää tietoa:
Windows 7:n ominaisuudet: Kirjastot
Understanding Windows 7 Libraries
[Sisällysluettelo]
4.8.2009
(Yama)Neko